სუფთა სკამი

  • CJV Series Clean Bench

    CJV სერიის სუფთა სკამი

    სუფთა სკამს შეუძლია უზრუნველყოს ას დონის სუფთა გარემო სამუშაო ადგილას, ხოლო საცდელი საგნების ექსპლუატაცია შესაძლებელია სამუშაო არეალში, რათა თავიდან იქნას აცილებული საცდელი საგნების დაბინძურება. სუფთა სკამები გამოიყენება ფართო სპექტრის პროგრამებში, სადაც საჭიროა პროდუქტის დაცვა. როგორიცაა სამედიცინო და ჯანდაცვის, სამეცნიერო ექსპერიმენტები, ელექტრონიკა, ზუსტი ინსტრუმენტები, სოფლის მეურნეობა, საკვები და სხვა ინდუსტრიები.